Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

pristiq50
5833 87c7
pristiq50

opinie

Terrorysta czyli wyklęty. Nic dziwnego, że Pan nie widzi różnicy między atakiem białego Brytyjczyka na wychodzących z londyńskiego meczetu brytyjskich muzułmanów i wcześniejszymi atakami terrorystów muzułmańskich w Londynie, Paryżu, Berlinie, Sztokholmie i wielu innych miejscach. Bo Pan jest zaślepiony europejską ideologią poprawności politycznej, której nie ulegają – chyba nie mniej demokratyczni – Australijczycy czy Amerykanie.
Różnicy by rzeczywiście nie było, gdyby parę milionów Europejczyków napłynęło do Arabii Saudyjskiej, Kataru czy Kuwejtu, dostając tam kwatery (choćby na początek nędzne), całkiem przyzwoite utrzymanie, jeździli bez żadnych przeszkód przez wszystkie granice, obnosząc się ze swoimi, chrześcijańskimi, symbolami religijnymi, że nie wspomnę o wypiciu piwa czy wina w kawiarnianych ogródkach na deptakach miast, a przy tym, naprawdę tylko bardzo nieliczni, od czasu do czasu urządzali by jatki typu paryskiego teatru Bataclan, Nicea czy Berlin. I gdyby media i politycy tamtych krajów nawoływali, że to tylko margines i że nie należy generalizować.

Wtedy by rzeczywiście nie było żadnej różnicy między terrorem „białego Brytyjczyka” i „terrorystów muzułmańskich”. Dopóki tak nie jest, to różnica jest wielka. Szydło boi się imigrantów bo wykręcą numer jak imigranci z Europy i zagrodzą rdzenną ludność Indian amerykańskich w rezerwatach.   Tak sobie myślę pisowcy w rezerwatach nad Wisłą to wywołuje panikę.
pristiq50

proporcja

Zapewne ten biały terrorysta był przekononany, że brytyjski rząd nic lub niewiele robi w zwalczaniu muzułmańskiego terroru. Nie należy tworzyć fałszywej symetrii przez mieszanie skutków z przyczynami. Chyba to oczywiste, że bez islamskiego terroru (znanego w Europie od dziesięcioleci) nie byłoby takich incydentów. Zgadzam się w 100 % iż ” Terroryzm znaczy terroryzm” i jedyne na co zasługuje to bezwarunkowe potępienie , nie ma „dobrych ,bo naszych terrorystów ” (spotkałem się i z takimi bzdurnymi twierdzeniami ) reszta to kwestia aktualnych proporcji . Terrorysta czyli wyklęty. Szydło boi się imigrantów bo wykręcą numer jak imigranci z Europy i zagrodzą rdzenną ludność Indian amerykańskich w rezerwatach. Tak sobie myślę pisowcy w rezerwatach nad Wisłą to wywołuje panikę. Terrorysta czyli wyklęty.Szydło boi się imigrantów bo wykręcą numer jak imigranci z Europy i zagrodzą rdzenną ludność Indian amerykańskich w rezerwatach. Tak sobie myślę pisowcy w rezerwatach nad Wisłą to wywołuje panikę.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl