Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 06 2018

pristiq50
pristiq50

zgłoszenie

Mieli zgwałcić 17-latkę co najmniej trzy razy. W hotelu, w mieszkaniu jednego z napastników, a nawet w remizie. Wszystko filmowali, a materiał wideo wrzucili na Snapchata. Bo gwałt to nie jest wyjście do Biedry po mleko dzieciaku. To poważne naruszenie nie tylko ciała ale przede wszystkim psychiki. A panowie jeszcze wrzucili video do sieci. Dziewczyna twierdzi, że nie wyraziła zgody na seks. Akt oskarżenia obejmuje sześciu strażaków z miasta Strasburg w stanie Wirginia.

Wśród oskarżonych jest komendant straży pożarnej i szef jednego z oddziałów. Policja podała ich personalia. Na ławie oskarżonych zasiedli 26-letni Nathan Hirschberg, 24-letni Andrew Key, 36-letni Dale King, 21-letni Bradly Marlin, 32-letni Christopher Pangle i 25-letni Fabian Sosa.Trochę to dziwne. Jeżeli nie zgodziła się na sex i to był gwałt to dlaczego sama nie zgłosiła tego na policję tylko po długim czasie zrobił to ktoś inny na podstawie obejrzanego filmu? Może to nie był gwałt tylko dobra zabawa za obustronną zgodą? Tylko wkurzyła się, że to ktoś opublikował w necie i teraz ze złości mówi że to gwałt. Tak to niestety wygląda.
pristiq50
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl